- Để đăng ký tài khoản Fun88, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

  • B1. Click vào link này: FUN88.COM
  • B2. Nhập tên đăng nhập: tên đăng nhập fun88 viết liền, không dấu.
  • B3. Nhập mật khẩu Fun88: mật khẩu fun88 quy định ít nhất 6 ký tự gồm chữ thường, chữ hoa và sô. Ví dụ: 123456Fu là mật khẩu hợp lệ.
  • B4. Nhập số điện thoại: số điện thoại mặc định đã có mã vùng quốc gia (+84), bạn chỉ việc nhập 9 chữ số cuối còn lại của số điện thoại, không nhập số 0 đầu tiên của số điện thoại. Ví dụ số điện thoại của bạn là 0942436768 thì nhập là 942436768 (không có sô 0 ở phía trước)
  • B5. Nhập địa chỉ email: nhập địa chỉ email hợp lệ.
  • B6. Sau khi hoàn thành 4 bước trên, bạn click vào nút ĐĂNG KÝ NGAY, nếu thông tin bạn nhập bị lỗi thì sẽ được báo tại form đăng ký tài khoản fun88, nếu thông tin nhập hợp lệ thì màn hình sẽ chuyển hướng đến trang đăng ký fun88 thành công.

Màn hình form đăng ký fun88đăng ký fun88

Nhập thông tin đăng ký tài khoản fun88đăng ký tài khoản fun88

Đăng ký Fun88 thành công
hướng dẫn đăng ký fun88

 

Đăng Ký Fun88

dang ky fun88